2017-08-22 07:35:12 Admin

היסטוריית המצלמה

בשנת 1826 הומצאה המצלמה הראשונה על ידי הממציא הצרפתי ניספור נייפס, אשר צילמה בשחור לבן. צילום צבעוני התאפשר באופן מסחרי בתחילת המאה ה-20.
 
כיום מצלמות מצוידות לרוב בחיישן דיגיטלי, כך שהתמונה ניתנת לאכסון בכל מדיום דיגיטלי.